Garantie en retourbeleid

Little Bit feeders wil dat je 100% tevreden bent met je aankopen. Het kan echter voorkomen dat je een product moet retourneren. Controleer direct na ontvangst van je bestelling of de producten onbeschadigd en compleet geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, meld dit dan binnen 24 uur na ontvangst per email of WhatsApp.

Wanneer je niet tevreden bent over het product, dan kan je het binnen 14 dagen retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De termijn van 14 dagen is nog niet verstreken.
 • Het product is schoon, compleet en onbeschadigd.
 • Het product is niet gebruikt.
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd en niet beschreven.
 • Je hebt van Little Bit feeders toestemming gekregen om het product retour te sturen.
 • Je hebt van ons een uniek retournummer en -adres ontvangen.
 • Het compleet ingevulde retourformulier is toegevoegd aan je retourzending.
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat producten niet tijdens het transport kunnen beschadigen.
 • Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden.

Retourkosten

Binnen 14 dagen kan je kosteloos de producten ruilen en/of retourneren. Je ontvangt ter waarde van de verzendkosten een tegoedbon. Bij onjuiste retourneringen worden gemaakte kosten in rekening gebracht. Verder geldt:

 • Ruilingen en/of teruggaven worden na 14 werkdagen niet meer geaccepteerd en verwerkt.
 • In het geval van creditering wordt alleen het goederenbedrag gecrediteerd, niet de verzendkosten.
 • Eventuele schoonmaak- en bijbehorende extra arbeidskosten worden in rekening gebracht.
 • Ook (Arbeids)kosten voor het verwijderen van haren, hooi en mest van producten worden in rekening gebracht. Houd hier rekening mee bij het testen van producten.
 • Zendingen zonder retournummer worden teruggestuurd en niet geaccepteerd.
 • Indien je de zending ongefrankeerd stuurt worden de hiervoor gerekende kosten in rekening gebracht.

Tegoed na retour

Mocht na het verwerken van retouren een tegoed zijn ontstaan, dan wordt deze zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen automatisch teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Hierbij is het belangrijk dat je naam overeenkomt met die van het opgegeven rekeningnummer. Rekeningnummers van iDeal, en/of PayPal betalingen en rechtstreekse vooruitbetalingen zijn niet automatisch bij ons bekend, evenals van leveringen die contant betaald zijn. Vermeld dus altijd duidelijk je naam en rekeningnummer op het retourformulier. Mocht je na 30 dagen nog geen geld of goederen ontvangen hebben neem dan contact op.

Reden van retour

Er zijn verschillende redenen waarom een product teruggestuurd kan worden

1. Er is een defect product geleverd.

2. De levering komt niet overeen met hetgeen is besteld.

3. Je hebt je vergist of bent niet tevreden.

Hieronder lees je per situatie de voorwaarden voor het retour zenden. In alle situaties moet een ingevuld retourformulier worden meegezonden.

Er is een defect product geleverd

Een defect product is een product dat bij ontvangst defect is. Mocht een dergelijk product defect zijn of je hebt het vermoeden dat een product defect is, neem dan contact op.(info@littlebitfeeders.com). Je dient de retourzending voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd geweigerd. Verder geldt dat:

 • Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd.
 • Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
 • Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
 • Het product degelijk verpakt dient te zijn.
 • Wanneer na testen een defect niet wordt geconstateerd, worden mogelijk kosten in rekening gebracht.

De levering komt niet overeen met hetgeen is besteld

Mocht de levering niet overeenkomen met hetgeen je hebt besteld, dan kan je dit uiteraard terugsturen. Neem vooraf wel eerst contact op. Het juiste product wordt dan alsnog getracht direct na te sturen.

Je hebt je vergist of bent niet tevreden

Little Bit feeders wil dat je volledig tevreden bent met je aankopen. Het kan echter voorkomen dat je je vergist hebt bij je aankoop of dat je niet tevreden bent over de manier waarop de bestelling is verlopen. Je kan het product dan binnen 14 dagen retour sturen naar Little Bit feeders. Het product dient compleet te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking te zitten. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Verzendkosten worden niet geretourneerd.

Het product is beschadigd

Allereerst is het belangrijk dat je NOOIT een beschadigd pakket in ontvangst neemt. Doe je dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dien je binnen 24 uur proces-verbaal te laten opmaken. Zonder dit verbaal kan Little Bit feeders het product niet omruilen.

Garantie

Elk product van Little Bit feeders voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het product gebreken vertonen, dan wordt deze door Little Bit feeders kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Little Bit feeders en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantievoorwaarden

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

Indien een klacht gegrond is, beslist Little Bit feeders of het product (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.

Een product, die voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. O.a. vochtige/vieze tassen worden niet in behandeling genomen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid
 • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
 • normale slijtage van producten
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. stormschade)

Garantietermijn

Little Bit feeders geeft een garantie van  90 dagen op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Little Bit feeders en ontvang je een tegoedbon (m.u.v. zendingen van en naar het buitenland).

Garantie buiten Nederland

Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar Little Bit feeders als de retourzending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.